Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

VTK:s Årsmöte
2018-02-06 11:07
VTK:s
Måndagen den 26 februari kl 19.00 hålls VTK:s årsmöte i VTK -hallen.
Kallelse i PDF-format.
Förslag till dagordning:

1.      Mötets öppnande

2.      Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

3.      Fastställande av dagordning

4.      Val av mötesfunktionärer:

          a) ordförande

          b) sekreterare

          c) två justerare tillika rösträknare

5.      Styrelsens verksamhetsberättelse

6.      Revisorernas berättelse

7.      Fråga om

          a) fastställande av resultat- och balansräkningarna

          b) styrelsens förslag om disposition av årets överskott

          c) ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

8.      Val av

          a)    Ordförande för 2018

          b)    Tre styrelseledamöter för två år

                  Avgående: Lars Karlsson, Eva Wikman och 

                                  Dag Boborg.

          c)    Två styrelseersättare för ett år

                 Avgående: Jörgen Pettersson

          d)    Två revisorer för ett år

                 Avgående: P O Strömdahl och Björn Tambour

 9.      Val av valberedning, två ledamöter

          Avgående: Tomas Alm 

10.     Fastställande av årsavgift för 2019

11.     Eventuellt inkomna motioner

12.     Prisutdelning

13.     Övriga frågor

14.     Avslutning av årsmötesförhandlingarna

 

VTK BJUDER PÅ VARM KORV OCH LÄSK


Nyhetsarkiv
VTK:s Årsmöte2018-02-06 11:07
Årsmöte2017-02-13 19:47